Historik

Fram till omkring 1908 sträckte sig en stor laxgård tvärs över Nissan nedströms Slottsmöllan. Fisket bestod av 16 laxkar - spjälförsedda fångstanordningar. De kar, som stod i starkaste strömmen fiskade bäst. Vid fisket fanns på två ställen uppsatt vita plank, som skulle imitera skummande forsar. Redan vid mitten av 1850-talet försökte baron Cederström med ”artificiell odling av laxyngel” vid Oskarström, men misslyckades. Först 1970 byggdes en kläckningsanstalt vid Oskarström och detta år lades det in 0,6 miljoner befruktad rom från 40 kramade honor.

USA:s minister i Sverige under slutet av 1800-talet, William Widgery Thomas Jr, skriver i sin bok ”Från slott till koja” att vid Oskarström var det ett ”godt laxfiske under sommaren”. Han hade ett favoritställe vid en klippa i Maredsforsen, vilken fått namnet Minister Thomas klippa. I det klara, nästa bärnstensfärgade åvattnet räknade han 100 laxhopp under 12 minuter.

På 1920-talet blev det en stark nedgång i vattenkvaliteten och de sista laxarna fångades vid Slottsmöllan 1921-22. Den främsta orsaken till detta negativa skede var utbyggnaden av vattenkraftverk och cellulosafabriker. En aktiv fiskevård har bedrivits i Nissan under senare år och kalkningen har varit betydande.

1979 utsattes de första laxsmolten på försök i Nissan. Öring hade då under flera år fångats i Nissan. Återfångsten har varit mycket god. Idag reproducerar sig laxen åter naturligt i Nissan och Senneån. Första laxungen påträffades sommaren 1981. Våren 1988 beräknades 5000 natursmolt ha vandrat ur Nissan. Årligen utplanteras över 30000 smolt. Flera ton lax vandrar årligen upp i Nissan för lek.